Informatie

 

Aanleiding initiatief

In Nederland is file een dagelijks begrip. Zeker in de ochtendspits kennen we er velen. Ook bij een incident ontstaat er vaak een, korte of lange, file. Niemand vindt een file prettig, als er dan ook nog een rijbaan is afgesloten kan er irritatie naar boven komen bij weggebruikers. Het invoegen ofwel ritsen gaat dan niet altijd even vriendelijk en zorgt soms voor onveilige situaties.

 

Voor de wegbeheerder is het dus, van belang om de doorstroming zoveel mogelijk op gang te houden of zo snel mogelijk weer op gang te brengen.

 

Wanneer rijstroken geblokkeerd worden, moet het verkeer vaak van rijstrook wisselen of ritsen om het incident te kunnen passeren. Door twijfel en irritaties brengt dit ritsen extra doorstromingsproblemen met zich mee. Het bestaande vaste verkeerssignaleringssysteem heeft enkele beperkingen. In genoemde voorvallen kunnen banen alleen open of gesloten worden verklaard en het verkeer alleen naar één andere rijbaan worden gestuurd.

 

 

De Oplossing is “SOEPEL RITSEN DOOR SPLITSEN”

Door het samenvoegen “ritsen” ontstaat er op een korte afstand veel drukte op een rijbaan. Bij “soepel ritsen door splitsen”, wordt het ritsprobleem gereduceerd. In plaats van de volle linker rijstrook te laten ritsen met de middelste rijstrook, laten we het verkeer op de middelste rijstrook zowel naar links als naar rechts ritsen, waardoor alle beschikbare gaten optimaal worden benut.

 

Het verkeer wordt dus eerst uit elkaar gehaald, hierna worden de twee rijstroken weer naast elkaar gebracht en kan dan de incidentlocatie passeren. Tijdens experimenten is gebleken dat de capaciteitsbeperking van het rits proces wordt verminderd, de doorstroming verbetert en er ontstaat een rustiger wegbeeld.

 

“Soepel ritsen door splitsen” is zeer goed inzetbaar bij incidenten, calamiteiten, wegwerkzaamheden en wegomleggingen.

 

 

Aanpak

Door de inzet van een Mobiel Dynamisch Rijstrook Informatie Systeem (DRIS) van TEKSTKAR.nl kunnen de automobilisten gestuurd worden naar zowel de rechter en linker baan (en eventueel de vluchtstrook). De TEKSTKAR-DRIS heeft een route informatiepaneel, waarmee zowel teksten als symbolen kunnen worden getoond. De TEKSTKAR-DRIS kan bijna op elke locatie langs de rijbaan worden gestationeerd. Met boodschappen op het paneel kan het gedrag van de weggebruiker ‘gestuurd’ worden. Ons motto luidt daarbij: “soepel ritsen door splitsen”.

TEKSTKAR.nl heeft al jarenlange ervaring in het samenwerken met wegbeheerders, vooral met gladheidbestrijding, weg- en calamiteiten werkzaamheden (sinds de jaren 60) en vanaf het begin van deze eeuw met TEKSTKARREN. Het TEKSTKAR DRIS systeem wordt nu ingezet in samenwerking met diverse wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten. TEKSTKAR.nl draagt graag bij aan het oplossen van onverwacht ongemak voor weggebruikers. Door boven de rijbaan duidelijke gedragsinstructies te geven wordt het ritsproces vereenvoudigd. De kans op incidenten neemt af en de doorstroming wordt verbeterd.