D.R.I.S. | D.R.I.S.

TEKSTKAR D.R.I.S. (Dynamisch Rijstrook Informatie Systeem)

 

De snelwegen in Nederland en ook daarbuiten worden breder. Er komen meer wegen met vierbaans rijstroken ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Dit vraagt ook meer van de wegbeheerder ten aanzien van de informatiesystemen die worden gebruikt om de weggebruiker goed te informeren. Hiervoor is de DRIS ontwikkeld.

 

De DRIS is een revolutionair mobiel verkeersbord met een kleurenscherm die de weggebruikers van alle noodzakelijke informatie voorziet. Het beschikt over een full color systeem waarmee de weggebruikers bij calamiteiten of het uitvallen van bestaande niet mobile systemen op banen met vier rijstroken op elk gewenst moment direct worden geïnformeerd over de actuele situatie. Het systeem is reeds uitgebreid en succesvol getest. Alle verkeersborden kunnen op het scherm worden geprogrammeerd.